Privacy verklaring

Privacyverklaring Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden

Persoonsgegevens
Leergeld kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Leergeld en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanvraagformulier op de website aan Leergeld verstrekt. De persoonsgegevens die Leergeld van u kan verwerken staan gespecificeerd in ons privacy reglement. Hieronder vindt u een korte toelichting op ons privacy reglement. Voor het volledige privacy reglement en onze algemene voorwaarden, klikt u op de links hieronder.

Privacy regelement Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden
Algemene voorwaarden Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden

Waarom heeft Leergeld uw gegevens nodig?
Leergeld kan uw persoonsgegevens doelgericht gebruiken in het kader van de verwerking, beoordeling en eventuele verstrekking van voorzieningen die door betrokkene is aangevraagd via de website www.elkkinddoetmee.nl. Daarnaast verwerkt Leergeld uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien dit noodzakelijk is voor de verwerking, beoordeling en verstrekking van een voorziening die door betrokkene is aangevraagd via de website.

Hoelang bewaart Leergeld uw gegevens?
Leergeld bewaart uw persoonsgegevens in het kader van het vormen van een gezinsdossier. Het gezinsdossier is noodzakelijk om de aanvraagverwerking, beoordeling en verstrekking van de voorzieningen te kunnen realiseren. Deze gegevens worden bewaard in een beveiligde Leergeld omgeving. Documenten die worden bijgevoegd in het aanvraagformulier, waaronder de inkomensgegevens en eventuele schuldgegevens, worden bewaard totdat de aanvraagbeoordeling heeft plaatsgevonden. Na beoordeling van een aanvraag worden de documenten uiterlijk binnen één maand verwijderd.

Delen met anderen
Leergeld verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derde partijen waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten. Deze partijen betreffen de leveranciers waarmee Leergeld een samenwerkingsovereenkomst en verwerkersovereenkosmt heeft getekend, waarbij alleen de gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn voor de te verstrekken voorziening.
Verder kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met maatschappelijke organisaties en scholen ten aanzien van de verwerking, beoordeling of verstrekking van de aangevraagde voorziening. Dit geldt alleen wanneer de betreffende persoon aangaande de persoonsgegevens hiervoor schriftelijk (per e-mail of post) te kennen heeft gegeven deze persoonsgegevens te mogen delen met de betreffende partij.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Leergeld worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Leergeld gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of deels te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of gedeeltelijke verwijdering sturen naar bestuurssecretaris@elkkinddoetmee.nl. Leergeld zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het recht op inzage, correctie of verwijdering vindt plaats op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de voorwaarden die zijn opgenomen in onze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring.

Beveiligen
Leergeld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Leergeld maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Leergeld verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Leergeld op via bestuurssecretaris@elkkinddoetmee.nl.

Vragen ten aanzien van gegevensbescherming kunnen worden gesteld aan de functionaris gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder:
Naam: M. Schutjens
Functie: bestuurssecretaris en functionaris gegevensbescherming
E-mail: Bestuurssecretaris@elkkinddoetmee.nl