Steun Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden

Stichting Leergeld is naast subsidies en gelden vanuit nationale fondsen afhankelijk van donaties. Dankzij donaties kan de stichting haar werk voortzetten en elk kind mee laten doen. Uw gift is daarom van harte welkom. U kunt een periodieke of eenmalige gift doen om Leergeld te ondersteunen. Leergeld is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en dat houdt in dat zowel eenmalige als periodieke schenkingen aftrekbaar zijn voor de Inkomensbelasting. Maak hieronder uw keuze voor meer informatie.