Stichting Leergeld

Vanaf 1 maart 2018 verloopt de eerste aanvraagronde voor de fiets, computer en laptop in Vlaardingen. In samenspraak met financiers wordt bezien of er een tweede ronde medio 2018 komt.

Stichting Leergeld richt zich op schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die niet mee kunnen doen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie kunnen bij ons aankloppen. Wij proberen sociale uitsluiting te voorkomen, door ervoor te zorgen dat zij mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij vergoeden kosten die niet of slechts gedeeltelijk door een andere voorziening worden vergoed. Via deze weg biedt Stichting Leergeld kinderen een springplank om mee te doen!

Wil jij een aanvraag doen?
Voor het invullen van een aanvraag voor jouw gemeente of meer informatie over de diensten van Leergeld binnen deze regio, klik in de linkerbalk op de gemeente waarin jij woont.

Voor algemene vragen
Dat kan alleen per mail: info@elkkinddoetmee.nl en niet per telefoon. Zo wordt uw vraag altijd beantwoord! Voor vragen binnen een specifieke gemeente kunt u terecht op de gemeentepagina van de gemeente waarin u woont.