Scholen

Op deze pagina vindt u het overzicht van vergoeding van kosten die scholen wel en niet kunnen aanvragen bij Stichting Leergeld.

Update januari 2021
Op dit moment kunnen wij helaas geen aanvragen voor schoolreisjes in behandeling nemen. In kwartaal 1 van 2021 wordt bezien of hiervoor nog mogelijkheden komen. Houdt deze pagina in de gaten voor eventuele nieuwe informatie.

Informatie voor ouders
Heeft u problemen met het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage? Neem dan contact op met de school van uw kind. Zij kunnen dan gezamenlijk met u naar een gepaste oplossing zoeken.

Schoolreisje
Scholen kunnen de vergoeding van kosten van een schoolreisje aanvragen bij Stichting Leergeld, wanneer zowel ouders als de school dit niet kunnen bekostigen. Per 19 november 2018 is de aanvraag voor kosten schoolreisje vereenvoudigd. U kunt als school aangeven hoeveel kinderen niet mee kunnen op schoolreis en daartoe een kostenoverzicht indienen. Dit doet u gezamenlijk met uw begroting, jaarrekening en de door u opgestelde richtlijnen waaruit blijkt dat uw school in haar (begrotings)beleid rekening houdt met kinderen in armoede. U kunt dit overzicht met bijbehorende stukken direct mailen naar info@elkkinddoetmee.nl. Binnen één week verneemt u of u op basis van uw cijfers en beleid voor het ingediende kostenoverzicht een factuur bij ons kan indienen.

Leergeld vergoedt niet aan scholen:

 • Vrijwillige ouderbijdrage
 • Verplicht gestelde leermiddelen
 • Studiereizen buitenland
 • Introductieweek
 • Themaweek
 • ICT infrastructuur
 • Administratiekosten
 • Projectactiviteiten
 • Kluisjes huur
 • Printpapier
 • Veiligheidscertificaten
 • Bewaking op school
 • Introductiekosten
 • Jaarsluitingen
 • Buitenschoolse opvang
 • Overblijfkosten
 • Licenties
 • Enzovoorts

Ouders/verzorgers kunnen wel direct via onze website www.elkkinddoetmee.nl een aanvraag indienen voor schoolspullen (schoolspullenpas), een (refurbished) laptop, of een fiets. Leergeld kan een bijdrage van max. € 250,- verstrekken voor een specifieke laptop/tablet/Ipad via school. Hiervoor dient de ouder bij Leergeld een laptopaanvraag in te dienen via onze website. Bij toekenning kan de school hier vervolgens een gespecificeerde factuur voor naar Leergeld toesturen. Wij maken de bijdrage dan over naar de school.

Aanvraagformulier schoolkosten vervallen
Het aanvraagformulier voor scholen is met deze wijziging ook komen te vervallen.

Informatiepakket
Indien gewenst kan Stichting Leergeld een informatiepakket met flyers en posters opsturen. Wilt u dit pakket ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw adresgegevens naar info@elkkinddoetmee.nl onder vermelding van ‘Informatiepakket’. Geef hierbij aan of u graag A4 of A3 posters ontvangt.