Contact 

Afdeling Zuid-Holland Midden
T: 079-316 23 84
M. info@leergeldzhm.nl

Telefonisch spreekuur
Wilt u graag een Leergeld medewerker spreken? Dan kunt u in juli en augustus bellen op donderdag van 9:00 tot 13:00 uur naar 079-316 23 84. Vanaf september zijn wij ook weer op dinsdagen en woensdagen bereikbaar.

Heeft u dringende vragen? Stel deze dan per e-mail aan info@leergeldzhm.nl. Vermeld hierin altijd de naam en geboortedatum van uw kind en uw adresgegevens. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Contact Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden

Correspondentieadres:

Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden
Postbus 7121
2701 AC Zoetermeer

Adreswijziging doorgeven
Bent u onlangs verhuisd? Dan is het belangrijk dat u uw nieuwe adres aan ons doorgeeft. Als u dit niet doet, worden de voorzieningen die u heeft aangevraagd naar uw oude adres gestuurd. Stuur een e-mail met uw gezinsnummer, uw oude adresgegevens en uw nieuwe adresgegevens naar info@leergeldzhm.nl. Wij passen uw gegevens aan, zodat u de aangevraagde voorzieningen op het juiste adres ontvangt.

Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden is elke vrijdag en tijdens alle schoolvakanties gesloten. Aanvragen kunnen wel dag en nacht via onze site worden ingediend.

Informatiepakket Leergeld
Maatschappelijke organisaties en scholen kunnen een Leergeld informatiepakket aanvragen. Wilt u dit pakket ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw adresgegevens naar communicatie@leergeldzhm.nl onder vermelding van ‘Informatiepakket’. Geef hierbij aan of u graag A4 of A3 posters ontvangt.