Overige ondersteuning

Op deze pagina vindt u alle overige voorzieningen, regelingen en sociale organisaties in uw gemeente. Mogelijk komt u ook in aanmerking om hier gebruik van te maken en bent u daarmee verder geholpen.

Collectieve zorgverzekering

Als u een laag inkomen heeft kunt u via Gemeente Krimpenerwaard in aanmerking komen voor een collectieve zorgverzekering. Klik hier voor meer informatie over de collectieve zorgverzekering.

Schuldhulpverlening

U kunt bij de gemeente Krimpenerwaard terecht voor hulp omtrent schulden. Klik hier voor meer informatie over Schuldhulpverlening.

Individuele inkomenstoeslag

U kunt via de gemeente Krimpenerwaard in sommige situaties een tegemoetkoming aanvragen. Het kan ook zijn dat u onverwacht bijzondere kosten moet maken en u hiervoor niet heeft kunnen sparen. In zulke situaties vraagt u bijzondere bijstand aan. Klik hier voor meer informatie.

Tegemoetkoming Medische Meerkosten

Bent u chronisch ziek of heeft u een beperking? Dan heeft u waarschijnlijk hoge zorgkosten. Als u ook een laag inkomen heeft, dan lukt het u misschien niet om uw zorgkosten te betalen. U kunt in dat geval gebruik maken van de Tegemoetkoming medische meerkosten. U krijgt dan €300,- per jaar vergoed. U kunt de tegemoetkoming hier aanvragen.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen. Als uw inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm en u opeens bijzondere kosten moet maken en hiervoor niet heeft kunnen sparen, dan heeft u misschien recht op bijzondere bijstand. Is uw inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm, dan kunt u misschien een gedeeltelijke tegemoetkoming krijgen. Klik hier om bijzondere bijstand aan te vragen.

Regeling participatie en werk

Als u op zoek bent naar een (betere) baan en/of u deelneemt aan activiteiten, kunt u te maken krijgen met allerlei kosten. Denk hierbij aan een internet- of een krantenabonnement, lidmaatschap (sport-)vereniging, een sollicitatiecursus of de aanschaf van kleding om er tijdens de sollicitatie netjes uit te zien. Inwoners tussen 21 jaar en de AOW-leeftijd die (weer) actief mee willen doen in de samenleving kunnen een aanvraag doen voor de tegemoetkoming van maximaal €265,00 per jaar. Kijk hier voor meer informatie.

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg is onderdeel van Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpenerwaard. Na de geboorte ga je regelmatig met je kind naar het consultatiebureau van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Daar wordt de groei en ontwikkeling van je kind gevolgd. Je krijgt er advies over opvoeding en ouderschap. De JGZ kan je ook tijdens je zwangerschap al ondersteunen. Dat wordt een zwangerschapshuisbezoek of prenataal huisbezoek genoemd.

Zwanger | Voorbereiding geboorte | Jeugdgezondheidszorg – Centrum voor Jeugd en Gezin (cjgkrimpenerwaard.nl)

Voedselbank

Mensen die met hun inkomen niet rond kunnen komen, kunnen terecht bij de Voedselbank voor voedsel. Klik hier voor meer informatie over de Voedselbank.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur stelt kinderen van ouders met minimale financiële middelen in staat om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Klik hier voor meer informatie over Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Stichting Blije Gift

Stichting BlijeGift ondersteunt gezinnen en alleenstaanden die niet in aanmerking komen voor een wekelijks pakket van de Voedselbank met bijvoorbeeld levensmiddelenbonnen. Deze zijn onder andere te verzilveren bij de lokale bakker, slager en supermarkten. Aanmelden kan via bewindvoering, maatschappelijk werkers en andere geregistreerde hulpverlenende instanties. Klik hier voor meer informatie over Stichting Blije Gift.

Krimpenerwaard Intercultureel

Stichting Krimpenerwaard Intercultureel richt zich op de sociale integratie van (ex)statushouders in de Krimpenerwaard. Dat doen zij onder meer door het organiseren van tweewekelijkse ontmoetingsgroepen. Daarnaast kunnen ze u helpen bij het indienen van aanvragen bij onder andere Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur. Klik hier voor meer informatie.

WelZijn Krimpenerwaard

Bij WelZijn Krimpenerwaard kunt u terecht voor maatschappelijke ondersteuning. Klik hier voor meer informatie.

Kindgebonden budget

Als u Kindertoeslag ontvangt, kunt u mogelijk ook Kindgebonden budget ontvangen als aanvulling. Klik hier voor meer informatie over het Kindgebonden budget.

Kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen de Kinderopvangtoeslag aanvragen als tegemoetkoming voor de kosten voor kinderopvang die zij maken. Klik hier voor meer informatie over Kinderopvangtoeslag.

Kinderbijslag

Voor kinderen tot 18 jaar kunt u aanspraak maken op kinderbijslag. Hiervan kunt u kosten voor de opvoeding van uw kind betalen. Klik hier voor meer informatie over Kindbijslag.