Overige ondersteuning

Op deze pagina vindt u alle overige voorzieningen, regelingen en sociale organisaties in uw gemeente. Mogelijk komt u ook in aanmerking om hier gebruik van te maken en bent u daarmee verder geholpen.

Collectieve zorgverzekering
Als u een laag inkomen heeft kunt u via Gemeente Krimpenerwaard in aanmerking komen voor een collectieve zorgverzekering. Klik hier voor meer informatie over de collectieve zorgverzekering.

Schuldhulpverlening
U kunt bij de gemeente Krimpenerwaard terecht voor hulp omtrent schulden. Klik hier voor meer informatie over Schuldhulpverlening.

Tegemoetkomingen voor een laag inkomen
U kunt via de gemeente Krimpenerwaard in sommige situaties een tegemoetkoming aanvragen. Het kan ook zijn dat u onverwacht bijzondere kosten moet maken en u hiervoor niet heeft kunnen sparen. In zulke situaties vraagt u bijzondere bijstand aan. Klik hier voor meer informatie.

Voedselbank Ijssel en Lek
Mensen die met hun inkomen niet rond kunnen komen, kunnen terecht bij de voedselbank voor voedsel. Klik hier voor meer informatie.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Jeugdfonds Sport & Cultuur stelt kinderen van ouders met minimale financiƫle middelen in staat om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Klik hier voor meer informatie over Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Stichting Blije Gift
Stichting BlijeGift ondersteunt gezinnen en alleenstaanden die niet in aanmerking komen voor een wekelijks pakket van de Voedselbank met bijvoorbeeld levensmiddelenbonnen. Deze zijn onder andere te verzilveren bij de lokale bakker, slager en supermarkten. Aanmelden kan via bewindvoering, maatschappelijk werkers en andere geregistreerde hulpverlenende instanties. Klik hier voor meer informatie over Stichting Blije Gift.

Kinderbijslag
Voor kinderen tot 18 jaar kunt u aanspraak maken op kinderbijslag. Hiervan kunt u kosten voor de opvoeding van uw kind betalen. Klik hier voor meer informatie over Kindbijslag.

Kinderopvangtoeslag
Ouders kunnen de Kinderopvangtoeslag aanvragen als tegemoetkoming voor de kosten voor kinderopvang die zij maken. Klik hier voor meer informatie over Kinderopvangtoeslag.

Kindgebondenbudget
In sommige gevallen kunt u als aanvulling op de kinderbijslag ook een kindgebondenbudget ontvangen. Klik hier voor meer informatie over het Kindgebondenbudget.