Overige ondersteuning

Op deze pagina vindt u alle overige voorzieningen, regelingen en sociale organisaties in uw gemeente. Mogelijk komt u ook in aanmerking om hier gebruik van te maken en bent u daarmee verder geholpen.

Gemeente Barendrecht

Inwoners met een laag inkomen kunnen bij de Gemeente voor een aantal speciale regelingen, namelijk een aangepaste zorgpolis, bijzondere bijstand, de regeling Meedoen en de individuele inkomenstoeslag. Klik hier voor meer informatie over de regelingen van Gemeente Barendrecht.

 

Stichting UnieK

U kunt bij Stichting UnieK terecht voor kleding als u dit zelf niet kunt betalen. Klik hier voor meer informatie over Stichting UnieK.

Stichting Altijd Feest

tichting Altijd Feest organiseert kinderfeestjes voor Barendrechtse kinderen waarvan de ouders dit zelf niet kunnen betalen. Klik hier voor meer informatie over Stichting Altijd Feest.

Stichting Distinto

Distinto begeleidt vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een christelijke identiteit kinderen met gedragsproblemen, diverse vormen van autisme en psychiatrische stoornissen in hun ontwikkeling. Klik hier voor meer informatie over Stichting Distinto.

Jongerenwerk Barendrecht

Jongerenwerk Barendrecht organiseert activiteiten voor jongeren door de hele gemeente. Klik hier voor meer informatie over Jongerenwerk Barendrecht.

Voedselbank

Mensen die met hun inkomen niet rond kunnen komen, kunnen terecht bij de voedselbank voor voedsel. Klik hier voor meer informatie.

Kindgebonden budget

Als u Kindertoeslag ontvangt, kunt u mogelijk ook Kindgebonden budget ontvangen als aanvulling. Klik hier voor meer informatie over het Kindgebonden budget.

Kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen de Kinderopvangtoeslag aanvragen als tegemoetkoming voor de kosten voor kinderopvang die zij maken. Klik hier voor meer informatie over Kinderopvangtoeslag.

Kinderbijslag

Voor kinderen tot 18 jaar kunt u aanspraak maken op kinderbijslag. Hiervan kunt u kosten voor de opvoeding van uw kind betalen. Klik hier voor meer informatie over Kindbijslag.