Overige ondersteuning

Op deze pagina vindt u alle overige voorzieningen, regelingen en sociale organisaties in uw gemeente. Mogelijk komt u ook in aanmerking om hier gebruik van te maken en bent u daarmee verder geholpen.

Collectieve zorgverzekering

Als u een laag inkomen heeft, kunt u via Gemeente Gouda in aanmerking komen voor een collectieve zorgverzekering. Klik hier voor meer informatie over de collectieve zorgverzekering.

Schuldhulpverlening

Heeft u schulden en wilt u hulp? Dan kunt u gebruik maken van schuldhulpverlening. Klik hier voor meer informatie.

Inkomensondersteuning

De gemeente biedt financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen (minimaregelingen). Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Rotterdampas

De Rotterdampas is een kortingspas voor inwoners met een laag inkomen. De pas geeft korting op sportieve, leerzame en culturele activiteiten. Klik hier voor meer informatie over de Rotterdampas.

Brede School Gouda

Brede School Gouda ondersteunt kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van welzijn, cultuur, sport, natuur en techniek. Meer informatie over Brede School Gouda? Klik hier.

Kwadraad Maatschappelijk werk

Het Kwadraad kan u onder andere helpen met vragen en problemen op het gebied geld, werk en gezin. U kunt hier ook doorverwezen worden naar de Voedselbank en de Kledingbank. Klik hier voor meer informatie over Kwadraad Maatschappelijk Werk.

Humanitas Thuisadministratie

Bij Humanitas Thuisadministratie kunt u terecht met vragen over administratie, geldzaken en schulden. Zij kunnen u hierbij helpen. Klik hier voor meer informatie over Humanitas Thuisadministratie.

Centrum voor jeugd en gezin

Hier kunt u terecht voor vragen en advies over jeugd en gezin. Voor meer informatie, klik hier.

‘T Swanenburghshofje Schuldhulpmaatje
Bij Schuldhulpmaatje wordt u gekoppeld aan een maatje die u kan helpen met uw (dreigende) schulden. Klik hier voor meer informatie over Schuldhulpmaatje.

De papierwinkel

De papierwinkel kan u helpen bij vragen over geld, administratie, regelingen en schulden. Ook kunnen zij u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier op de website van Stichting Leergeld. Voor meer informatie ga naar de website van het Sociaal Team.

Voedselbank

Mensen die met hun inkomen niet rond kunnen komen, kunnen terecht bij de voedselbank voor voedsel. Klik hier voor meer informatie.

Non-foodbank

De Non-foodbank Gouda en omstreken doet haar uiterste best om een ‘thuisgevoel’ te creëren voor wie daar om wat voor reden dan ook (tijdelijk) geen of onvoldoende financiële middelen voor heeft. U kunt hier terecht voor de meubelbank en voedselbank. Klik hier voor meer informatie.

Kindgebonden budget

Als u Kindertoeslag ontvangt, kunt u mogelijk ook Kindgebonden budget ontvangen als aanvulling. Klik hier voor meer informatie over het Kindgebonden budget.

Kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen de Kinderopvangtoeslag aanvragen als tegemoetkoming voor de kosten voor kinderopvang die zij maken. Klik hier voor meer informatie over Kinderopvangtoeslag.

Kinderbijslag

Voor kinderen tot 18 jaar kunt u aanspraak maken op kinderbijslag. Hiervan kunt u kosten voor de opvoeding van uw kind betalen. Klik hier voor meer informatie over Kindbijslag.