Overige ondersteuning

Op deze pagina vindt u alle overige voorzieningen, regelingen en sociale organisaties in uw gemeente. Mogelijk komt u ook in aanmerking om hier gebruik van te maken en bent u daarmee verder geholpen.

Collectieve zorgverzekering
Als u een laag inkomen heeft, kunt u via Gemeente Gouda in aanmerking komen voor een collectieve zorgverzekering. Klik hier voor meer informatie over de collectieve zorgverzekering.

Schuldhulpverlening
Heeft u schulden en wilt u hulp? Dan kunt u gebruik maken van schuldhulpverlening. Klik hier voor meer informatie.

Inkomensondersteuning
De gemeente biedt financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen (minimaregelingen). Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Rotterdampas
De Rotterdampas is een kortingspas voor inwoners met een laag inkomen. De pas geeft korting op sportieve, leerzame en culturele activiteiten. Klik hier voor meer informatie over de Rotterdampas.

Schuldhulpmaatje
Bij Schuldhulpmaatje wordt u gekoppeld aan een maatje die u kan helpen met uw (dreigende) schulden. Klik hier voor meer informatie over Schuldhulpmaatje.

Brede School Gouda
Brede School Gouda ondersteunt kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van welzijn, cultuur, sport, natuur en techniek. Meer informatie over Brede School Gouda? Klik hier.

Kwadraad Maatschappelijk werk
Het Kwadraad kan u onder andere helpen met vragen en problemen op het gebied geld, werk en gezin. Klik hier voor meer informatie over Kwadraad Maatschappelijk Werk.

Humanitas
Bij Humanitas kunt u terecht met vragen over administratie, geldzaken en schulden. Zij kunnen u hierbij helpen. Klik hier voor meer informatie over Humanitas.

Centrum voor jeugd en gezin
Hier kunt u terecht voor vragen en advies over jeugd en gezin. Voor meer informatie, klik hier.

De papierwinkel
De papierwinkel kan u helpen bij vragen over geld, administratie, regelingen en schulden. Ook kunnen zij u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier op de website van Stichting Leergeld. Voor meer informatie ga naar de website van het Sociaal Team.

Voedselbank
Mensen die met hun inkomen niet rond kunnen komen, kunnen terecht bij de voedselbank voor voedsel. Klik hier voor meer informatie.

Non-foodbank
De Non-foodbank Gouda en omstreken doet haar uiterste best om een ‘thuisgevoel’ te creëren voor wie daar om wat voor reden dan ook (tijdelijk) geen of onvoldoende financiële middelen voor heeft. U kunt hier terecht voor de meubelbank en voedselbank. Klik hier voor meer informatie.

Kinderbijslag
Voor kinderen tot 18 jaar kunt u aanspraak maken op kinderbijslag. Hiervan kunt u kosten voor de opvoeding van uw kind betalen. Klik hier voor meer informatie over Kindbijslag.

Kinderopvangtoeslag
Ouders kunnen de Kinderopvangtoeslag aanvragen als tegemoetkoming voor de kosten voor kinderopvang die zij maken. Klik hier voor meer informatie over Kinderopvangtoeslag.

Kindgebondenbudget
In sommige gevallen kunt u als aanvulling op de kinderbijslag ook een kindgebondenbudget ontvangen. Klik hier voor meer informatie over het Kindgebondenbudget.