Bedrijfsgift voor kinderen in armoede

In Nederland leeft één op de acht kinderen in armoede. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkelingen van het kind. Kinderen in armoede presteren gemiddeld minder en verlaten school gemiddeld eerder dan hun peers. Dit terwijl een gedegen opleiding ervoor kan zorgen dat zij zich op volwassen leeftijd van armoede kunnen bevrijden.

Leergeld zet vandaag in op het ondersteunen van deze kinderen. Wij leveren materiële voorzieningen ter ondersteuning van de ontwikkeling van de kinderen, zodat elk kind mee kan doen en later ook volwaardig mee kan doen in de samenleving. Met de gedachten dat de kinderen van vandaag, de werknemers van de toekomst zijn in het achterhoofd, vragen we u: wordt uw bedrijf Business Supporter? Met een deelname van €2.500 per jaar doet u al mee!

Business Supporter
We verwelkomen uw bedrijf graag als Leergeld ZHM Business Supporter. U mag daarvoor ook iets van ons terug verwachten. U zult van ons een supporters logo ontvangen die u gedurende uw ondersteuning kunt gebruiken in uw communicatie. 

U kunt uw bedrijfsgift overmaken naar NL71 RABO 0115 2630 04 ten name van Stichting Leergeld Zoetermeer of neem contact met Krista van Zeijl, contactpersoon Business Support.

Krista van Zeijl
CONTACTPERSOON BUSINESS SUPPORT

Meedoen?

Neem contact op via 06-43011558 of via communicatie@elkkinddoetmee.nl.

 

Zij gingen u voor:

Missi Fulfilment

Eind 2020 deed Misi Fulfilment een donatie van €1.500,- aan onze stichting. We willen Misi Fulfilment hartelijk bedanken voor haar ruimhartige bijdrage aan de strijd tegen armoede onder kinderen in Zuid-Holland.

Shell Pernis

De Burenraad van Shell Pernis heeft een donatie van €2.000,- overgemaakt naar onze stichting. De donatie is bedoeld om kinderen in Schiedam te voorzien van een laptop wanneer hun ouders dit zelf niet kunnen betalen. Een mooi gebaar en een gebaar dat hard nodig is in deze tijd. Nu de tweede periode van thuisonderwijs vanwege corona morgen start, zijn de laptops die van deze donatie gekocht kunnen worden zeer noodzakelijk.