Statuten

Hieronder vindt u de statuten van Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden.

Akte van oprichting
Statutenwijziging


Stichting-gegevens
Inschrijvingsnummer   2727.6625 in het Handelsregister bij KvK Den Haag
Bankrekeningnummer 1152.63.004 bij de Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer