Statuten

Hieronder vindt u de statuten van Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden.

Akte van oprichting

Statutenwijziging

Stichting-gegevens
Inschrijvingsnummer 2727.6625 in het Handelsregister bij KvK Den Haag
Bankrekeningnummer NL71 RABO 01152 63 004 ter name van Stichting Leergeld Zoetermeer