Sport & Cultuur activiteit

Sport & Cultuur activiteit

Als u een Zoetermeerpas heeft kunt u een sport en cultuur aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. Op deze manier wordt, naast de korting die u van de Zoetermeerpas krijgt, ook een deel van de overige kosten door Leergeld vergoed. Daar zitten wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

– U kunt één sport of cultuur activiteit per jaar aanvragen.
– U kunt hier twee jaar gebruik van maken.
– U dient de aanvraag van de activiteit via onze website in te dienen voordat uw kind is ingeschreven bij de sport/cultuurvereniging.

Dien hier een aanvraag.