Herinnering: Schoolspullenpas 2019

Herinnering: Schoolspullenpas 2019

Vergeet niet de Schoolspullenpas voor het komende schooljaar aan te vragen. Ga snel naar www.elkkinddoetmee.nl/voorziening-schoolspullenpas-2019, kies uw gemeente en vraag de Schoolspullenpas aan. Nadat uw aanvraag in goede orde is ontvangen en als deze wordt toegekend, ontvangt u de pas op zijn vroegst begin juli. Vanaf dan worden de passen verstuurd.