Periodieke gift

U kunt Stichting Leergeld steunen met een periodieke gift. Deze vorm van schenking moet aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk:

  • U legt uw periodieke gift vast in een overeenkomst met Stichting Leergeld. Het benodigde formulier hiervoor vindt u hier.
  • U steunt Stichting Leergeld jaarlijks met hetzelfde bedrag. U mag zelf bepalen of u dit in één keer of in termijnen betaalt.
  • U schenkt het bedrag minimaal vijf jaar achter elkaar. Langer dan vijf jaar mag ook.
  • U heeft vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt.
U kunt de door u ingevuld overeenkomst e-mailen naar bestuurssecretaris@elkkinddoetmee.nl. De ontbrekende gegevens van de stichting zullen vervolgens ingevuld worden en er zal contact met u opgenomen worden.

Aftrekbaar
U kunt een periodieke gift aftrekken van de inkomstenbelasting, mits deze voldoet aan een aantal voorwaarden. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Belastingdienst.