Meer leren met Oefenen.nl

Meer leren met Oefenen.nl

Vind uw kind leren leuk? Of kan uw kind wat extra opdrachtjes gebruiken om te oefenen met taal en rekenen? Schrijf hem of haar dan nu in voor Oefenen.nl. Op deze website kunnen kinderen opdrachtjes maken en meer leren over Nederlandse taal, rekenen, omgaan met geld en omgaan met computers. Stuur een e-mail naar info@elkkinddoetmee.nl met de hieronder genoemde gegevens van uw kind. Daarna stuurt Leergeld de inloggegevens per e-mail en kan uw kind lekker leren.

1. Naam kind
2. Geboortedatum kind
3. In welke groep of klas hij/zij zit
4. E-mailadres