Laptops voor thuisonderwijs

Laptops voor thuisonderwijs

Leergeld is zich ervan bewust dat met het huidige thuisonderwijs de noodzaak voor een laptop nog belangrijker is geworden. Voor kinderen op de middelbare school, kan zoals altijd, een laptop worden aangevraagd door ons aanvraagformulier in te vullen op www.elkkinddoetmee.nl.

Maar ook voor kinderen op de basisschool is het gebruik van een laptop plotseling urgent geworden. Moet uw kind op de basisschool thuisonderwijs volgen, maar heeft u geen geschikte laptop/tablet ter beschikking? Dan raden wij u aan om contact op te nemen met de school van uw kind. Zij inventariseren namelijk wie er geen toegang heeft tot een computer of laptop. Vervolgens kunnen zij (eventueel in samenspraak met Leergeld) bezien of er een laptop kan worden verstrekt of in bruikleen kan worden gegeven aan uw kind. Individuele aanvragen van een gezin voor een laptop voor basisonderwijs worden niet in behandeling genomen.