Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wil uw kind graag voetballen, dansen, op judo, zwemmen, theaterles volgen of een muziekinstrument bespelen, maar heeft u hiervoor geen financiƫle middelen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is sportieve of creatieve les.

Bij Jeugdfonds Sport & Cultuur gaat het aanvragen van sportles een beetje anders dan een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. Ouders kunnen namelijk zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Klik hier voor meer informatie.