Voor kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot 18 jaar kan een fiets worden aangevraagd. Een fiets wordt maar één keer in de drie jaar verstrekt.

Je dient per kind een aanvraagformulier in te vullen. Indien je meerdere aanvragen voor één kind wilt indienen, dan kan je dit op hetzelfde aanvraagformulier aangeven.

Klik in het linkerscherm op fiets om een aanvraag in te dienen.