Sponsoren

Rabobank Foundation

Dankzij ruimhartige donaties van Rabobank Foundation kon Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden in 2018 kinderen ondersteunen in tien nieuwe gemeenten, namelijk: Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Vlaardingen, Maassluis, Schiedam, Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Katwijk en Krimpenerwaard. In 2019 kwam hier ook Gemeente Krimpenerwaard bij.

Fonds 1818

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Fonds 1818 is er voor iedereen in de regio Delft, Den Haag, Zoetermeer, Leiden en de Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Vanaf 1 januari 2019 komt daar het Westland bij. Het Fonds heeft Leergeld voorgaande jaren bij de projecten ‘Muziek en Dans Voor Elk Kind’ en ‘De Juniorcultuurdag’ ondersteunt.

De Kiwanis Zoetermeer & De Hoop

De Kiwanis Zoetermeer & De Hoop is een gezellige en gevarieerde groep professionals die iets terug willen doen voor de maatschappij. Zij hebben gezelligheid en netwerken hoog in het vaandel staan. De huidige leden komen uit diverse beroepsgroepen en zijn actief betrokken. De Kiwanisclub heeft ongeveer drie projecten per jaar: Een funding project en een ‘handen uit de mouwen’ project. Daarnaast zoeken zij regelmatig de samenwerking op met andere projecten. Zo is er met Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden de afgelopen jaren een duurzame relatie opgebouwd en hebben we in 2018 gezamenlijk voor circa 35 lichamelijk beperkte kinderen van zorglocatie Kinderdienstencentrum Bolsterberg een oogbesturingscomputer gerealiseerd.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds versterkt projecten die mensen echt met elkaar verbinden. Dat doen zij met geld, kennis en aandacht. “Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor”, stelt het Oranje Fonds. Ook Leergeld is in 2015 door het Oranjefonds ondersteun, namelijk bij het inrichten van haar ICT infrastructuur. Daar hebben wij nog iedere dag optimaal plezier van, omdat we daarmee de kinderen dagelijks effectief en efficiënt kunnen ondersteunen.

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. verstrekt donaties aan organisaties die zich inzetten voor de maatschappij. Het Fonds heeft als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van de samenleving. Dit doen zij door het verlenen van financiële steun aan projecten van andere organisaties en het zelf realiseren van projecten met algemeen maatschappelijk belang of met een ideële of sociale strekking. In 2019 ondersteunt het fonds het project “Vroegtijdig op de fiets, lekker leren fietsen”. Vijfhonderd kinderen op de basisschool in Maasluis en Vlaardingen kunnen dan in aanmerking komen voor een fiets. Een prachtige donatie die veel kinderen heel blij zal maken.

SKAN Fonds

Kansfonds SKAN helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Zij steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. De initiatieven zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor een ander. In de beginperiode van Stichting Leergeld hebben zij door middel van een donatie veel kinderen op weg geholpen.

De Pelgrimshoeve

De Pelgrimshoeve steunt op grond van hun statuten doeleinden van diaconaal en/of maatschappelijk belang. Aan nood in eigen land wordt niet voorbijgegaan en daarom steunen zij met regelmaat Stichting Leergeld met een donatie. Ook zijn zij van mening dat de nood elders in de wereld groter kan zijn. Daarom wordt aan een kindertehuis in de derde wereld bijvoorbeeld een hoger bedrag toegekend..

Sport 2000

Sport 2000 is al jaren een trouwe sponsor van Stichting Leergeld in Zoetermeer. Kinderen die met behulp van de Zoetermeerpas, het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld middelen en kleding nodig hebben voor hun sport kunnen deze met 20% korting verkrijgen. Dit is een prachtig voorbeeld van een lokale samenwerking om kinderen in hun kracht te zetten.

Picapoint Grafische producties

Picapoint Grafische Producties verzorgt tegen gereduceerd tarief het webdesign voor Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden. Onze wensen worden altijd direct zichtbaar gemaakt tegen een optimale service. Of het nu dag of nacht is zij staan altijd met fantastische service voor ons klaar.

eXperIT

eXperIT is een ervaren partner in het bouwen, ondersteunen en onderhouden van betrouwbare en kwalitatieve ICT oplossingen. Zij leveren telefonie aan Stichting Leergeld en bieden oplossingen die wij nodig hebben om de doelgroep goed te woord kunnen staan. De ervaring is dat zij een verscheidenheid aan oplossingen bieden, klantvriendelijk, enthousiast en een toegewijde partner en sponsor zijn.

Town QSP

Town QSP is nauw betrokken bij Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden. Samen zijn wij uitgegroeid tot een organisatie die ontwikkeling routerings- en beveiligingsvraagstukken voortvarend en creatief weet op te lossen. Tegen een gereduceerde prijs, die recht doet aan het realiseren van onze doelstelling: kinderen laten meedoen, staat Town QSP altijd voor ons klaar. Al meer dan 1000 organisaties door heel Nederland maken direct of indirect gebruik van hun diensten. Hun service kenmerkt zich door snelheid, kundigheid en daadkracht.