Overige ondersteuning

Op deze pagina vindt u alle overige voorzieningen, regelingen en sociale organisaties in uw gemeente. Mogelijk komt u ook in aanmerking om hier gebruik van te maken en bent u daarmee verder geholpen.

Collectieve zorgverzekering 

Als u een laag inkomen heeft, kunt u via Stroomopwaarts in aanmerking komen voor een collectieve zorgverzekering. Klik hier voor meer informatie over de collectieve zorgverzekering.

Schuldhulpmaatje

Bij Schuldhulpmaatje wordt u gekoppeld aan een maatje die u kan helpen met uw (dreigende) schulden. Klik hier voor meer informatie over Schuldhulpmaatje.

Tom in de buurt

Bij Tom in de buurt kunt u terecht voor informatie over ondersteuning en welzijn. Klik hier voor meer informatie over Kindbijslag.

Humanitas Thuisadministratie

Bij Humanitas Thuisadministratie kunt u terecht met vragen over administratie, geldzaken en schulden. Zij kunnen u hierbij helpen. Klik hier voor meer informatie over Humanitas Thuisadministratie.

Humanitas

Bij Humanitas kunt u terecht met vragen over administratie, geldzaken en schulden. Zij kunnen u hierbij helpen. Klik hier voor meer informatie over Humanitas Thuisadministratie.

Centrum voor jeugd en gezin

Hier kunt u terecht voor vragen en advies over jeugd en gezin. Voor meer informatie klik hier.

Voedselbank

Mensen die met hun inkomen niet rond kunnen komen, kunnen terecht bij de Voedselbank voor voedsel. Klik hier voor meer informatie over de Voedselbank.

Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE

Als voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn, bieden wij, binnen onze eigen grenzen, incidenteel materiële en/of immateriële hulp. Wij willen ‘helpen waar geen helper is’. Daarnaast leveren wij een bijdrage om bij deze mensen, het leven structureel op orde te brengen. Website

 

Kledingbank

De kledingbank geeft kleding en schoenen aan mensen die moeilijk rond kunnen komen. Op website staat ook informatie over de kringloopwinkel, waar u goedkoop tweedehandskleding kan kopen. Klik hier voor meer informatie over de kledingbank.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur stelt kinderen van ouders met minimale financiële middelen in staat om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Klik hier voor meer informatie over Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Kindgebonden budget

Als u Kindertoeslag ontvangt, kunt u mogelijk ook Kindgebonden budget ontvangen als aanvulling. Klik hier voor meer informatie over het Kindgebonden budget.

Kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen de Kinderopvangtoeslag aanvragen als tegemoetkoming voor de kosten voor kinderopvang die zij maken. Klik hier voor meer informatie over Kinderopvangtoeslag.

Kinderbijslag

Voor kinderen tot 18 jaar kunt u aanspraak maken op kinderbijslag. Hiervan kunt u kosten voor de opvoeding van uw kind betalen. Klik hier voor meer informatie over Kindbijslag.