Overige ondersteuning

Op deze pagina vindt u alle overige voorzieningen, regelingen en sociale organisaties in uw gemeente. Mogelijk komt u ook in aanmerking om hier gebruik van te maken en bent u daarmee verder geholpen.

Collectieve zorgverzekering

Als u een laag inkomen heeft kunt u via de gemeente Kaag en Braassem in aanmerking komen voor een collectieve zorgverzekering. Klik hier voor meer informatie over de collectieve zorgverzekering.

Schuldhulpverlening

Als u schulden of betalingsachterstanden heeft en u kunt er zelf niet meer uitkomen dan kunt u de gemeente om hulp vragen. Een schuldhulpverlener kijkt met u naar mogelijke oplossingen en bepaalt samen met u welke hulp het beste voor u is. Klik hier voor meer informatie.

Individuele inkomenstoeslag en aanvragen

Als u al langere tijd een laag inkomen heeft, kunt u een toeslag op uw inkomen aanvragen. U kunt de individuele inkomenstoeslag vrij besteden. De toeslag kan ieder jaar worden aangevraagd. Klik hier voor meer informatie.

De papierwinkel van de Driemaster

De papierwinkel kan u helpen bij vragen over zorg, werk, inkomen en belastingen. Ook kunnen zij u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier op de website van Stichting Leergeld. Voor meer informatie ga naar de website van de Driemaster.

Schuldhulpmaatje

Bij Schuldhulpmaatje wordt u gekoppeld aan een maatje die u kan helpen met uw (dreigende) schulden. Klik hier voor meer informatie over Schuldhulpmaatje.

Kwadraad Maatschappelijk Werk

Het Kwadraad kan u onder andere helpen met vragen en problemen op het gebied geld, werk en gezin. Klik hier voor meer informatie over Kwadraad Maatschappelijk Werk.

 

Voedselbank

Mensen die met hun inkomen niet rond kunnen komen, kunnen terecht bij de Voedselbank voor voedsel. U kunt hier ook terecht voor de non-foodbank. Onder de non-foodbank vallen de speelgoedbank en de textiel en kleding bank. Klik hier voor meer informatie over de Voedselbank.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur stelt kinderen van ouders met minimale financiële middelen in staat om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Klik hier voor meer informatie over Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Kindgebonden budget

Als u Kindertoeslag ontvangt, kunt u mogelijk ook Kindgebonden budget ontvangen als aanvulling. Klik hier voor meer informatie over het Kindgebonden budget.

Kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen de Kinderopvangtoeslag aanvragen als tegemoetkoming voor de kosten voor kinderopvang die zij maken. Klik hier voor meer informatie over Kinderopvangtoeslag.

Kinderbijslag

Voor kinderen tot 18 jaar kunt u aanspraak maken op kinderbijslag. Hiervan kunt u kosten voor de opvoeding van uw kind betalen. Klik hier voor meer informatie over Kindbijslag.