Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden

Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden (voorheen: Zoetermeer e.o.) is in 2005 opgericht en aangesloten bij de landelijke vereniging van Leergeld Nederland. De stichting heeft maar één belangrijk doel: ondersteuning bieden aan kinderen uit minimagezinnen, zodat zij deel kunnen nemen aan sociale activiteiten en zij volwaardig kunnen participeren in onze samenleving. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Later kunnen zij als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Voor veel kinderen is de hulp van onze stichting een laatste vangnet. Het motto van Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden is: Elk kind doet mee!

Lokaal
Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden is een lokale stichting die samenwerkt met de gemeenten, lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren. Voor de uitvoering zijn wij afhankelijk van subsidie- en sponsorgelden. Wij werken volgens het ‘local for local’ principe, dat houdt in dat het geld wat wij lokaal verkrijgen, ook lokaal aan de kinderen wordt besteed.

Organisatie
Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden bestaat grotendeels uit vrijwilligers. Onze administratief medewerkers zorgen voor de administratieve afhandeling en beoordeling van de aanvragen. De vrijwillige, opgeleide intermediairs gaan bij de gezinnen op huisbezoek. De coördinator is de verbindingsschakel tussen het bestuur en de vrijwilligers van de stichting. De coördinator regelt tevens de dagelijkse activiteiten van de stichting en stuurt de administratieve medewerkers aan evenals de intermediairs. Alle werkzaamheden worden gedaan onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter Marleen Teunissen
Vice-voorzitter Karol Henke
Penningmeester Harm Yntema
Algemeen bestuurslid Arnold de Koster
Directeur-bestuurssecretaris Mark Schutjens

Beloningsbeleid
Het bestuur van Leergeld ontvangt geen beloning voor het uitoefenen van hun bestuursfunctie. Leergeld kent aan vrijwilligers (indien zij deze willen ontvangen) een vrijwilligersvergoeding toe. Betaalde functies zijn de directeur-bestuurssecretaris en enkele parttime administratieve krachten. Vrijwilligers en medewerkers krijgen gemaakte kosten vergoed.