Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden

Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden (voorheen: Zoetermeer e.o.) is in 2005 opgericht en aangesloten bij de landelijke vereniging van Leergeld Nederland. De stichting heeft maar één belangrijk doel: elk kind doet mee. Leergeld richt zich op kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit Zuid-Hollandse minima gezinnen en biedt hen kansen om te participeren in binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo ontwikkelen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis optimaal en draaien zij later, als volwassenen, volwaardig mee in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Voor veel kinderen is de hulp van onze stichting het laatste vangnet, welke een groot verschil kan maken in hun toekomst.

Lokaal
Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden is een lokale stichting die samenwerkt met gemeenten, lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren. Voor de uitvoering zijn wij afhankelijk van donaties, subsidie- en sponsorgelden. Wij werken volgens het ‘local for local’ principe, dat houdt in dat het geld wat wij lokaal verkrijgen, ook lokaal aan de kinderen wordt besteed.

Organisatie
Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden bestaat grotendeels uit vrijwilligers. Onze administratief medewerkers zorgen voor de afhandeling en beoordeling van de aanvragen. De vrijwillige, opgeleide intermediairs gaan bij de gezinnen op huisbezoek. De directeur-bestuurssecretaris is de verbindingsschakel tussen het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers van de stichting. Hij regelt tevens de dagelijkse activiteiten van de stichting en stuurt de administratieve medewerkers aan evenals de intermediairs. Alle werkzaamheden worden gedaan onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Marleen Teunissen
Vice-voorzitter: Karol Henke
Penningmeester: Harm Yntema
Algemeen bestuurslid: Arnold de Koster
Directeur-bestuurssecretaris: Mark Schutjens

Beloningsbeleid
Het bestuur van Leergeld ontvangt geen beloning voor het uitoefenen van hun bestuursfunctie. Leergeld kent aan vrijwilligers (indien zij deze willen ontvangen) een vrijwilligersvergoeding toe. Betaalde functies zijn de directeur-bestuurssecretaris en enkele parttime administratieve krachten. Vrijwilligers en medewerkers krijgen gemaakte kosten vergoed.

ANBI-publicatieplicht
Vanaf 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om jaarlijks – vóór 1 juli – voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden valt hier ook onder. Klik hier om het standaardformulier fondswervende instellingen in te zien.