Ketenpartners


Jeugdfonds Sport & Cultuur
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld van sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar hiervoor te weinig geld is. Denk hierbij aan sporten, muziek maken, dansen, schilderen, toneel spelen of iets anders creatiefs. Ouders/verzorgers kunnen zelf geen aanvraag doen bij het fonds. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. In uw gemeente kunt u dit nagaan wie dat zijn. In de gemeente Zoetermeer is Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden Intermediair. Heeft u via Leergeld al een aanvraag gedaan, dan kunt u geen aanvraag meer indienen via een andere intermediair.

Stichting Jarige Job
In Nederland zijn 61.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox ter waarde van €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis én op school. Je kunt de Jarige Job verjaardagsbox aanvragen via Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden. Heb je bij een ons een aanvraag ingediend? Dan kun je die niet meer via een ander loket indienen.

Nationaal Fonds Kinderhulp
Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. "Wij vinden dat de kinderen er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor 1 op de 9 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Dat zijn 398.000 kinderen die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen hebben", zeg Nationaal Fonds Kinderhulp. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, een opleiding, een leesboek of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen. Indien u voorzieningen nodig heeft die buiten ons Kindpakket vallen, kunt u aan ons vragen om te bemiddelen bij Kinderhulp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan benodigdheden voor een kinderkamer. Stuur in dat geval een e-mail naar info@elkkinddoetmee.nl.

Voedselbank
Gezinnen met kinderen die onder de armoedegrens leven en niet eens naar de supermarkt kunnen voor hun boodschappen, komen in Nederland ook voor. Zij zijn aangewezen op de Voedselbank, waar ze hun eigen ‘maaltijdbox’ ontvangen. Geen overbodige luxe, maar echt een levensbehoefte. U kunt dit niet aanvragen via Stichting Leergeld Zuid-Holland midden, maar informeer bij de voedselbank in uw gemeente of u ervoor in aanmerking komt.