De Schoolspullenpas is voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs. Op de pas staat een toegekend bedrag, waarmee uw kinderen benodigdheden voor school zoals schriften, pennen, een agenda, gymkleding of een rekenmachine kunnen kopen. Van 1 april tot en met 31 augustus 2018 kunnen ouders, verzorgers en voogden van minimagezinnen de Schoolspullenpas weer aanvragen. Let bij het indienen van uw aanvraag op de voorwaarden. Deze staan op onze site. Belangrijk: u kunt de pas gebruiken van 1 juli tot en met 31 oktober 2018! Wanneer u de pas voor medio juni aanvraagt, ontvangt u deze voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Vraag daarom nu de Schoolspullenpas aan op www.elkkinddoetmee.nl.