Stichting Leergeld voor de gemeenten: Zoetermeer, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp

Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. is in 2005 opgericht en aangesloten bij de landelijke vereniging van Leergeld Nederland. Sinds 2015 is daar Lansingerland bijgekomen en in 2017 gaan wij Pijnacker-Nootdorp verwelkomen. Wij hebben maar één belangrijk doel: ondersteuning bieden aan kinderen uit minimagezinnen, zodat zij deel kunnen nemen aan sociale activiteiten en zij volwaardig kunnen participeren in onze samenleving. Voor veel kinderen is de hulp van onze stichting een laatste vangnet. Als zij niet kunnen deelnemen dreigt voor hen sociale uitsluiting. Dit is nadelig voor de betrokken kinderen en de samenleving.

Stichting Leergeld is een lokale stichting die samenwerkt met de gemeenten, lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren. Voor de uitvoering zijn wij  afhankelijk van subsidie- en sponsorgelden. Wij werken volgens het ‘local for local’ principe, dat houdt in dat het geld wat wij lokaal verkrijgen, ook lokaal aan de kinderen wordt besteed.

Missie
De missie die wij hebben is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Later kunnen zij als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Stichting Leergeld is:      Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

Organisatie

Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. bestaat grotendeels uit vrijwilligers. Onze administratief medewerkers zorgen voor de administratieve afhandeling en beoordeling van de aanvragen. De vrijwillige opgeleide intermediairs gaan bij de gezinnen op huisbezoek. De coördinator is de verbindingsschakel tussen het bestuur en de vrijwilligers van de stichting. De coördinator regelt tevens de dagelijkse activiteiten van de stichting en stuurt de administratieve medewerkers aan evenals de intermediairs. Alle werkzaamheden worden gedaan onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Bestuurssamenstelling
Marco Sikkel (Voorzitter)
Harm Yntema (Penningmeester)
Arnold de Koster (Algemeen bestuurslid)

Mark Schutjens                                  Bestuurssecretaris/coördinator

Beloningsbeleid
Het bestuur van Leergeld ontvangt geen beloning voor het uitoefenen van hun bestuursfunctie. Leergeld kent aan vrijwilligers (indien zij deze willen ontvangen) een vrijwilligersvergoeding toe. Betaalde functies zijn de bestuurssecretaris/coördinator en  enkele administratieve krachten. Vrijwilligers en medewerkers krijgen gemaakte kosten vergoed.