Gelukkig nieuwjaar

Gelukkig nieuwjaar!

Het jaar loopt alweer bijna op zijn einde.  De meeste mensen gaan ieder op hun eigen manier een mooi eindejaarfeest organiseren. Het is terugkijken op een bewogen jaar waarbij de spanningen in de wereld steeds meer van ons vragen om in Nederland humaan te zijn en te blijven. Mensen die vluchten vanuit elders voor oorlog en geweld om zich hier tijdelijk of structureel te  huisvesten moeten we een warm welkom heten. Op termijn is het de hoop dat de landen van herkomst voor de vluchtelingen weer een veilige thuishaven wordt.  Samen met hen die hier al wonen en zij die hier (tijdelijk) worden opgevangen is het hopen op een betere toekomst. Uiteindelijk zullen de verschillen ons verenigen zeker in een open en vrije samenleving dat Nederland is en vooral moet blijven. Dat kan alleen als iedereen daar  zijn best voor wilt doen, niet de nadruk wordt gelegd op de verschillen en kinderen door armoede of achterstand niet worden uitgesloten. Als we dat toelaten moeten we daar later met elkaar een dure (sociale) rekening voor  betalen.

Ook Leergeld Zoetermeer e.o. doet zijn best om elk kind die op achterstand staat of op achterstand dreigt te raken mee te laten doen. Dit doet Leergeld niet alleen. Zij doet dit samen met de gemeente Zoetermeer en Lansingerland.  Beide gemeenten en de politiek spannen zich in grote mate in om dat mogelijk te maken als ook sommige ondernemers en trouwe fondspartners zoals Fonds 1818 en het Oranjefonds. Ook onze dank aan de particulieren die een spontane schenking hebben gedaan, serviceclubs zoals Kiwanis en het blad Zoetermeerse Zaken die het hele jaar 2016 de aandacht vestigde op Leergeld door in haar blad gratis advertentieruimte beschikbaar te stellen.

Wij hopen volgend jaar (en ook nog dit jaar) ook vanuit de samenleving mooie donaties te ontvangen en dat we met lokale gelden weer al onze kinderen optimaal mee kunnen laten doen. Wij wensen u in de laatste dagen van december 2016 mooie dagen toe met familie, vrienden en naasten en een vooral gezond, voorspoedig en gelukkig 2017.