Welkom bij Leergeld Zoetermeer

Leergeld Zoetermeer richt zich op schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die niet mee kunnen doen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie kunnen bij ons aankloppen. Wij proberen sociale uitsluiting te voorkomen, door ervoor te zorgen dat zij mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij vergoeden kosten die niet of slechts gedeeltelijk door een andere voorziening worden vergoed. Via deze weg biedt Stichting Leergeld kinderen daarmee een springplank om mee te doen!

Kindpakket Leergeld Zoetermeer
  • Computer
  • Fiets
  • Jarige Job
  • Kindpas (aanvragen tot 31 juli 2017)
  • Laptop
  • Schoolspullenpas (aanvragen t/m 31 augustus)
  • Sport en cultuuractiviteiten

Een aanvraag indienen voor ondersteuning uit het Leergeld kindpakket?
Klik links in het menu aan wat je wilt aanvragen. Hier vind je ook de informatie over jouw aanvraag. Lees deze informatie heel goed voordat je de aanvraag indient.

Schoolreisjes en schoolkamp
Leergeld Zoetermeer vergoedt geen individuele aanvragen voor schoolreisjes, studiereizen en schoolkamp. Scholen maken dit najaar afspraken met de gemeente Zoetermeer over de bekostiging.

Vragen? Mail ons!
Leergeld is een vrijwilligersorganisatie. Stel daarom de vragen altijd per mail via: info@leergeldzoetermeer.nl Wij nemen dan per mail of per telefoon contact op. Zo worden uw vragen beantwoord!  Vermeld bij het stellen van een vraag of opmerking altijd uw naam, de naam van uw kind, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer. Indien u vragen heeft over een ontvangen pas, vermeld altijd het pasnummer dat op de achterzijde vermeld staat!

Wist je dat?
Indien je in het bezit bent van de Zoetermeerpas je aanvraag sneller kan worden afgehandeld? Bovendien geeft de Zoetermeerpas korting op sportieve, leerzame en culturele activiteiten voor minimagezinnen in Zoetermeer. Deze kun je aanvragen bij het gemeenteloket van de gemeente Zoetermeer. Voor meer informatie over de Zoetermeerpas kun je terecht op: http://www.zoetermeer.nl/inwoners/zoetermeerpas-wat-kunt-u-ermee-doen_46184/

Aanvragen in Zoetermeer