smile Informatie & voorwaarden aanvragen fiets

Er wordt één fiets per kind verstrekt. U mag een fiets voor uw kind aanvragen als deze minimaal 4 jaar is en maximaal 17 jaar. Een (tweedehands) fiets wordt maar één keer in de 3 of 5 jaar vergoed. Deze termijn is afhankelijk van waarde van de aan u toegekende fiets. Dit is per gemeente verschillend. U mag met de toekenning van Leergeld niet bijbetalen om een duurdere fiets uit te zoeken.   

Let op! 

Indien u een fiets aanvraagt voor uw kind in bijvoorbeeld groep 7 van het basisonderwijs, kunt u voor uw kind niet opnieuw een fiets aanvragen indien uw kind naar de 1e klas van het voortgezet onderwijs gaat. De aanvraag van een fiets is dan te kort geleden.  

U kan per kind een voorziening aanvragen. Indien u meerdere aanvragen voor één kind wilt indienen, dan kunt u dit op hetzelfde aanvraagformulier aangeven. Leergeld bepaalt of u in aanmerking komt voor een voorziening op basis van gestelde termijnen en uw inkomenssituatie.

Klik in het linkerscherm op aanvraagformulier om een aanvraag in te dienen.