U kunt pas een computer aanvragen vanaf het moment dat uw kind in groep 7 van de basisschool zit. Er wordt maar één computer per gezin verstrekt. Een computer wordt maar één keer in de drie jaar vergoed.

Indien u een computer aanvraagt, kunt u geen laptop meer aanvragen en visa versa, u dient hier dus een keuze uit te maken.

U dient per kind een aanvraagformulier in te vullen. Indien u meerdere aanvragen voor één kind wilt indienen, dan kunt u dit op hetzelfde aanvraagformulier aangeven. 

Klik in het linkerscherm op computer om een aanvraag in te dienen.