smile Informatie & voorwaarden aanvragen Computer

Er wordt één computer per gezin verstrekt. U mag daarom één computer (desktop) aanvragen. Een computer wordt maar één keer in de drie jaar vergoed.

Let op! 

Indien u een computer (desktop) aanvraagt voor uw kind, kunt u voor dat kind geen laptop meer aanvragen en visa versa. U dient dus een keuze te maken een computer (desktop) of een laptop. Gaan uw kinderen naar de 1e klas van het voortgezet onderwijs dan kunt u voor uw kind een laptop aanvragen als u de in de drie jaar daarvoor geen computer voor uw kind heeft aangevraagd.

U kunt per kind een voorziening aanvragen. Indien u meerdere aanvragen voor één kind wilt indienen, dan kunt u dit op hetzelfde aanvraagformulier aangeven.Leergeld bepaalt of u in aanmerking komt voor een voorziening op basis van gestelde termijnen en uw inkomenssituatie.

Klik in het linker scherm op aanvraagformulier om een aanvraag in te dienen.