Beste ouder, verzorger, voogd,

Ook in 2017 geeft de Stichting Leergeld Zoetermeer e.o.  een tegemoetkoming voor schoolspullen voor de schoolgaande kinderen in de gemeente Zoetermeer en Lansingerland.

Voor wie?
Minimagezinnen met schoolgaande kinderen in de leeftijd van
4 t/m 18 jaar, die onderwijs volgen op het basisonderwijs of voorgezet onderwijs (Praktijkonderwijs/ LWOO/ VMBO/ HAVO/ VWO) kunnen Schoolspullen aanvragen. Dat houdt in dat u een Schoolspullenpas kan aanvragen, maar ook een fiets voor naar school. Voor uw kind in het voortgezet onderwijs (vanaf 12 jaar) kunt u een laptop (eigen bijdrage 50 EUR) aanvragen.  Heeft uw kind  vorig jaar of het jaar daarvoor al een fiets en/of een laptop aangevraagd, dan kan u deze voorzieningen dit jaar niet meer opnieuw aanvragen.

De schoolspullenpas kunt u dit jaar opnieuw aanvragen voor uw schoolgaande kind ook als deze vorig jaar of het jaar daarvoor is ontvangen. Leergeld bepaalt op basis van het inkomen en overige gegevens welk saldo er op de schoolspullenpas komt te staan. Dat kan dus minder maar misschien ook meer zijn dan vorig schooljaar.

Wat kan uw kind met de pas doen?
Met de Schoolspullenpas 2017 kan uw kind de benodigde schoolartikelen zoals schriften, pennen, rekenmachine of een agenda kopen.

Wat krijg je niet vergoed met de pas?
Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. vergoedt met de schoolspullenpas géén schoolreisjes, excursies en schoolkampen. Scholen kunnen namens de directie wel laten weten of er problemen zijn en kunnen in samenspraak met het bestuur van Leergeld zoeken naar een financiële oplossing voor kinderen die komend schooljaar niet meekunnen.

Wij vergoeden ook niet:
Vrijwillige ouderbijdrage, reiskosten, boekengeld en/of lesgeld voor de opleidingskosten van uw kind.

Op de MBO of HBO?
MBO en HBO scholieren kunnen geen aanvraag indienen bij Leergeld Zoetermeer e.o. Voor meer info over jou studievergoeding op MBO of HBO niveau: https://www.duo.nl

U kunt aanvragen tot!
De Schoolspullenpas voor het nieuwe schooljaar kan worden aangevraagd van 15 april 2017 tot en met 15 augustus 2017. Een fiets of een laptop kunt u het hele jaar door aanvragen.

Waar kan ik de schoolspullenpas aanvraag indienen?
Voor de Schoolspullenpas geldt een apart aanvraagformulier ook per gemeente. Ga  nu direct naar:

Let op! U dient per kind een aanvraag in te dienen! Succes!

Wanneer ontvang ik de pas?
Indien de pas voor 1 augustus is aangevraagd ontvangt u deze voordat het nieuwe schooljaar begint. Op onze site vindt u vanaf juni de nieuwe lijst met deelnemende winkels. U kunt met de pas aankopen doen tot 31 oktober 2017 en bij de AH XL (schoolcampus) tot 1 oktober 2017.