Aanvraag kosten schoolreisje vereenvoudigd

Per 19 november 2018 is de aanvraag kosten schoolreisje vereenvoudigd. U kunt als school aangeven hoeveel kinderen niet mee kunnen op schoolreis en daartoe een kostenoverzicht indienen. Dit doet u gezamenlijk met uw begroting, jaarrekening en de richtlijnen die u heeft getroffen waaruit blijkt dat uw school rekening houdt in haar (begrotings) beleid met kinderen in armoede. U kunt dit overzicht met bijbehorende stukken direct mailen naar info@elkkinddoetmee.nl. Binnen één week verneemt u of u voor het ingediende kostenoverzicht en op basis van uw cijfers en beleid een factuur bij ons kan indienen.

Leergeld vergoedt niet rechtstreeks aan scholen:
• · Vrijwillige ouderbijdrage
• · Verplicht gestelde leermiddelen
• · Studiereizen buitenland
• · Introductieweek
• · Themaweek
• · ICT infrastructuur
• · Administratiekosten
• · Projectactiviteiten
• · Kluisjes (huur)
• · Printpapier
• · Veiligheidscertificaten
• · Bewaking op school
• · Introductiekosten
• · Jaarsluitingen
• · Buitenschoolse opvang
• · Overblijfkosten
• · Licenties
• · Etc…

Ouders/verzorgers kunnen wel direct via onze website www.elkkinddoetmee.nl een aanvraag indienen voor schoolspullen (schoolspullenpas), een (refurbished) laptop, of een fiets. Leergeld kan een bijdrage van max. € 250, – verstrekken voor een specifieke laptop/tablet/Ipad via school. Hiervoor dient de ouder bij Leergeld een laptopaanvraag in te dienen via onze website. Bij toekenning kan de school hier vervolgens een gespecificeerde factuur voor naar Leergeld toesturen. Wij maken de bijdrage dan over naar de school.

Aanvraagformulier schoolkosten vervallen

Het aanvraagformulier voor scholen is met deze wijziging ook komen te vervallen.
Let op! Aanvragen die zijn ingediend voor 19 november 2018 worden nog wel in behandeling genomen.