Leergeld Schoolspullenpas 2018 – 2019

Van 1 april tot en met 31 augustus 2018 kunnen ouders, verzorgers en voogden van minimagezinnen de Schoolspullenpas aanvragen. Deze pas is voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs. Op de pas staat een toegekend bedrag, waarmee uw kinderen nagenoeg alle benodigdheden voor school kunnen kopen zoals schriften, pennen, een agenda, gymkleding of een rekenmachine. Let bij het indienen van uw aanvraag op de voorwaarden. Deze staan op onze site. Belangrijk: u kunt de pas gebruiken van 1 juli tot en met 31 oktober 2018! Wanneer u de pas voor medio juni aanvraagt, ontvangt u deze voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Wacht daarom niet te lang met het indienen van uw aanvraag na 1 april via www.elkkinddoetmee.nl